top of page

Nazwa programu i projektu: "SAR - Platforma rozszerzonej rzeczywistości z elementami AI” - POIR.01.03.01-00-0068/17-016


w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa i inwestycji ASI RDS Fund. Sp. z o.o. S.K.

Nazwa beneficjenta: Blind Warrior Spółka z o.o.

Wartość projektu: 1 071 979 PLN; Wkład z Funduszy Europejskich: 855 879 PLN

Wartość dofinansowania: 855 879 PLN

Okres realizacji w latach: 2020 – 2023

"Projekt realizowany w ramach projektu „Nowa Ziemia Obiecana Seed Fund” z Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa i inwestycji ASI RDS Fund Sp. z o.o. S.K.

belka_FE_PL.png
RDS_portfelowe.jpg
bottom of page